Vianočný príhovor pána farára

Vianočný príhovor pána farára
Drahí bratia a sestry v Brodskom, srdečne Vás pozdravujem a pozývam, aby sme sa spolu vydali na cestu do Betlehema. Nebojte, neporušíme aktuálne nariadenia, budeme putovať duchovne do Betlehema, usaďme sa pred naším Betlehemom, ktorý máme na stole, alebo pod stromčekom a uvažujme.
Čítať ďalej...

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Brodské.

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Brodské.
Oznamujeme občanom, že obec Brodské zabezpečila testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu.
Testovanie občanov v našej obci na COVID-19 sa uskutoční nasledovne:
Štvrtok 21.1.2021 od 10:00 hod. do 17:00 hod. (prestávka od 13:00 – 13:30 hod.)
Piatok 22.1.2021 od 13:00 hod. do 17:00 hod.
Sobota 23.1.2021 od 10:00 hod. do 17:00 hod. (prestávka od 13:00 – 13:30 hod.)
Obec zriadila jedno mobilné odberné miesto.
Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome, vstup bude cez bezbariérový vstup. Testovanie je odporúčané od 15 do 65 rokov, v prípade záujmu sa môžu otestovať aj občania starší ako 65 rokov. Deti vo veku od 15 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Prednostne testovaní budú občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Brodské, onkologickí pacienti, zdravotne znevýhodnení občania a tehotné ženy. Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Upozorňujeme, ak bol občan pozitívne testovaný v minulosti/posledných 90 dní/ , nepotrebuje test, len potvrdenie od svojho ošetrujúceho lekára o prekonaní COVIDU-19.
Testami vykonanými v týchto dňoch sa môžete preukázať od 27.1.2021. Je nutné prísť s rúškom na tvári, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov.
Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť, disciplínu. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať. ZVLÁDLI SME PRVÉ KOLO, ZVLÁDNEME TO S VAŠOU POMOCOU AJ TERAZ.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 
Potrebné doklady:
1. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán (len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby)
2. stavebné povolenie (fotokópia)
3. ostatné rozhodnutia stavebného úradu (fotokópia), ktoré boli po vydaní stavebného povolenia
4. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
6. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby
 
Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním sa predkladajú:
1. revízia elektroinštalácie a bleskozvodu (pokiaľ je zrealizovaný),rozvodov plynu a plynových zariadení
2. tlakové skúšky vody (prípojok aj rozvodov),
3. tesnosť kanalizácie (prípojok aj rozvodov),
4. osvedčenie o stave komínov,
5. doklad o zameraní stavby po jej uskutočnení – geometrický plán
(len u novostavby, prístavby, zmene pôvodného pôdorysu stavby),
6. vytyčovací protokol
7. energetický certifikát stavby
8. povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
9. doklad o uložení stavebného odpadu
10. certifikáty preukázania o zhode stavebných materiálov
11. overenú projektovú dokumentáciu (predkladá sa až pri miestnom zisťovaní)
12. stavebné povolenie (fotokópia)
 
Správny poplatok: 35 €
 

 

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks