Vianočný príhovor pána farára

Vianočný príhovor pána farára
Drahí bratia a sestry v Brodskom, srdečne Vás pozdravujem a pozývam, aby sme sa spolu vydali na cestu do Betlehema. Nebojte, neporušíme aktuálne nariadenia, budeme putovať duchovne do Betlehema, usaďme sa pred naším Betlehemom, ktorý máme na stole, alebo pod stromčekom a uvažujme.
Čítať ďalej...

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Brodské.

Informácie k celoplošnému testovaniu v obci Brodské.
Oznamujeme občanom, že obec Brodské zabezpečila testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu.
Testovanie občanov v našej obci na COVID-19 sa uskutoční nasledovne:
Štvrtok 21.1.2021 od 10:00 hod. do 17:00 hod. (prestávka od 13:00 – 13:30 hod.)
Piatok 22.1.2021 od 13:00 hod. do 17:00 hod.
Sobota 23.1.2021 od 10:00 hod. do 17:00 hod. (prestávka od 13:00 – 13:30 hod.)
Obec zriadila jedno mobilné odberné miesto.
Testovanie sa uskutoční v kultúrnom dome, vstup bude cez bezbariérový vstup. Testovanie je odporúčané od 15 do 65 rokov, v prípade záujmu sa môžu otestovať aj občania starší ako 65 rokov. Deti vo veku od 15 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Prednostne testovaní budú občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Brodské, onkologickí pacienti, zdravotne znevýhodnení občania a tehotné ženy. Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Upozorňujeme, ak bol občan pozitívne testovaný v minulosti/posledných 90 dní/ , nepotrebuje test, len potvrdenie od svojho ošetrujúceho lekára o prekonaní COVIDU-19.
Testami vykonanými v týchto dňoch sa môžete preukázať od 27.1.2021. Je nutné prísť s rúškom na tvári, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov.
Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť, disciplínu. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať. ZVLÁDLI SME PRVÉ KOLO, ZVLÁDNEME TO S VAŠOU POMOCOU AJ TERAZ.

76. výročie Slovenského národného povstania

Vážení spoluobčania
Dovoľte mi, prihovoriť sa k Vám, aby sme si spolu uctili odkaz tých, ktorí sa vzopäli proti fašizmu.
Už 76 rokov uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol ozbrojený odpor proti fašistickej porobe, proti neslobode, proti vojnovému ničeniu materiálnych hodnôt a ľudských životov. Naplnil sa už život dvoch až troch generácií a napriek tomu nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská komunita. SNP zmazalo hanbu kolaborácie s nacizmom a ukázalo, že obyvatelia našej krajiny odmietli totalitný systém. Je potrebné vážiť si históriu. Pripomínať si to, čo nás doviedlo medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta. Stali sme sa súčasťou európskeho celku, ktorý postavil svoje základy na hodnotách slobody, demokracie a spravodlivosti, ktoré boli hodnotami mnohých statočných ľudí, ktorí pre slobodu, demokraciu a spravodlivosť umierali a ktorým vďačíme za to, že písali naše dejiny statočne a so vztýčenou hlavou.
SNP to je naša hrdosť, celonárodná a celospoločenská. Ľudia Slovenska v roku 1944 ukázali odpor. Postavili sa oproti obrovskému svetovému zlu – fašizmu. Z čoho čerpali odhodlanie na otvorený boj? Bola to túžba po voľnosti od fašistického jarma, ale i veľká nenávisť za zločiny spôsobené na bojiskách druhej svetovej vojny voči bezbranným a nevinným. Je preto zarážajúce, že aj dnes 76 rokov po páde fašizmu a nacizmu, aj v našej spoločnosti, ktorá nesie všetky znaky demokracie sa nájdu ľudia, ktorí sa neštítia velebiť fašizmus.
Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke, keď si musí brániť svoju domovinu, svoju vlasť. Keď si musí brániť miesto, ku ktorému ho viažu tie najkrajšie spomienky, miesto, ktoré nadovšetko ľúbi. Je pre nás nepredstaviteľné, že to čo vybudovali naši dedovia sa za niekoľko dní stratí, je pre nás nepredstaviteľné, že zo škôl sa vytratí detský smiech. A najviac, čo si nevieme, ale aj nechceme predstaviť, že matky musia svojich synov a manželov vyprevádzať na smrť, že deti už viac nepocítia ťažkú ale milujúcu ruku svojho otca. Slovo vojna je strašnejšie slovo ako slovo smrť. Dnes si pripomíname udalosti, ktorých hrôza vojny pred 76 rokmi priniesla veľa bolesti na Slovensku. Človek nedostane nič zadarmo, treba ísť do rizika a každý deň bojovať za slobodu a demokraciu. Hrdinovia tých čias nech sú našimi vzormi.
Každoročne si položením kvetov uctievame padlých vojakov, ktorí sa dokázali vzoprieť zlu. Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám: vážte si svoju slobodu, stojte na strane pravdy a spravodlivosti, buďte odvážny a konajte dobro. Slovenský národ povstaním prejavil hlboké vlastenectvo a solidaritu. Pri príležitosti tejto významnej udalosti si spomíname na všetky obete, zvlášť našich rodákov, ktorí nevinne položili svoje životy, aby ďalšie generácie mohli žiť v mieri. Odkaz SNP si musíme pripomínať najmä pre pokolenia, pre ktoré je už táto hrdinská epocha našich dejín pomaly dávnovekom. Pripomínať sebe aj im, kde sú hranice, za ktorými už akúkoľvek totalitu nemožno akceptovať, proti ktorej sa treba vzbúriť. V tom je odkaz SNP nielen príležitostný ale aj trvalý a stály. V mene dnešných obyvateľov našej obce sa s úctou skláňam pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali to najcennejšie – svoje zdravie a životy. My občania Brodského si na večnú pamäť zachováme vďaku a úctu voči padlým i žijúcim hrdinom Slovenského národného povstania.
Anna Krídlová, starostka obce
povstalecky tank snp telgart clanokW

 

logo Technický prevádzkovateľ:
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks