Pozvánka na verejné prerokovanie

Pozvánka na verejné prerokovanie
Dovoľujeme si pozvať občanov, laickú i odbornú verejnosť a všetky dotknuté orgány na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty - Lanžhot CZ" na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Vitajte u nás